Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Suradnički načini učenja i njihovo vrednovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Za učitelje hrvatskoga jezika Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije te Grada Zagreba i nastavnike hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Gundulića, Gundulićeva 23a, Zagreb

Broj polaznika: 80

 

Rok prijave: do 20. ožujka 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Elvira Nimac, prof., školski psiholog, Marijana Češi, prof. i učitelji i nastavnici praktičari hrvatskoga jezika

Ciljevi: Sudionice će

  • upoznati i razumjeti temeljene dokimološke pojmove koji obuhvaćaju suradničke oblike učenja;
  • poznavati, razumjeti i upotrebljavati procedure vrednovanja različitih postignuća učenika u socioemocionalnom području;
  • razumjeti i primijeniti načela i obilježja razvojne psihologije -i pripremanje, organizacija i vođenje nastavnoga procesa.

Oblici rada: 

Metode poučavanja: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka u paru i skupini, razmjena iskustva, anketiranje i panel rasprava. Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Marijana Češi, prof., viša savjetnica
Agencije za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;