Stručni skupovi / 25. siječnja 2018.

Subotnje jutro uz fiziku; popularizacija fizike kroz laboratorijska istraživanja za srednjoškolce

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen nastavnicima fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Mjesto održavanja: Odjel za fiziku, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, Step Ri: Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci

Broj polaznika: 50

Rok prijave: Obvezna je prijava sudionika do 10. travnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr .

Predavači i voditelji radionica: doc. dr. sc. Nataša Erceg,  izv. prof. dr. sc. Marin Karuza, dr. sc. Tomislav Jurkić, izv. prof. dr. sc. Ivica Aviani, izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Robert Repnik, Patricija Nikolaus, prof., dr. sc. Tatjana Ivošević

Ciljevi:

  • popularizacija prirodoslovnih znanosti (s naglaskom na fiziku) među učenicima srednjih škola,
  • povećanje interesa srednjoškolaca za nastavak obrazovanja u prirodnim znanostima (s naglaskom na fiziku), tj. ostvarivanje većeg broja studenata iz deficitarnih prirodoslovnih područja u cijeloj Republici Hrvatskoj,
  • obrazovanje učenika suvremenim metodičkim pristupom u polju fizike uz pomoć istraživački usmjerenih laboratorijskih vježbi te upoznavanje učenika s najnovijim dostignućima na području fizike i srodnih znanosti putem znanstveno-popularnog predavanja,
  • poticanje cjeloživotnog usavršavanja nastavnika za praktičan rad s učenicima u skladu sa suvremenim znanstvenim dostignućima kroz konkretne primjere istraživački usmjerenih laboratorijskih vježbi,
  • uspostavljanje bolje komunikacije i suradnje učenika i nastavnika sa znanstvenicima i stručnjacima iz područja fizike.

Metode i oblici rada: predavanja, laboratorijske vježbe, rasprava; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Pratiti obavijesti na web adresi http://popularizacija.fizika.uniri.hr/

Stručni skup u okviru projekta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci (Odobren i financiran projekt MZO,  KLASA: 402-07/17-12/00022, URBROJ: 533-19-17-0002, Zagreb, 22. kolovoza 2017.)

Voditeljice:

dr. sc. Tatjana Ivošević -voditeljica skupa
telefon: 051/ 317 690
doc. dr. sc. Nataša Erceg,-voditeljica Projekta
Odjel za fiziku
telefon: 051/ 584 606