Stručni skupovi / 22. srpnja 2015.

Stvaranje prepoznatljivog kurikuluma u ustanovi ranog i predškolskog odgoja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima mentorima i savjetnicima na području Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Trnsko, Žarka Dolinara 11 (Kajzerica), Zagreb

Broj polaznika: Predavanja: 80 sudionika. Vježbe: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 5 – 7 skupina.

20. listopada 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: odgojitelji i stručni suradnici Dječjeg vrtića Trnsko u Zagrebu, mr. sc. A. Silić 

Ciljevi: bolje razumjeti i usvojiti znanja potrebna za stvaranje prepoznatljivog kurikuluma u ustanovi ranog i predškolskog odgoja; steći osnove potrebne za izgrađivanje kvalitetnih suradničkih odnosa, konteksta i odgojno-obrazovne prakse s obzirom na bitne ciljeve odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. 

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena: skup je namijenjen odgojiteljima mentorima i savjetnicima s obzirom na njihovu aktivnu ulogu u širenju informacija te implementaciji stečenih znanja, vještina i  kompetencija u odgojno-obrazovnu praksu na svom području.

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054