Stručni skupovi / 16. studenoga 2015.

Građanske kompetencije u demokratskom i digitalnom okruženju/SKUP SE ODGAĐA

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38,  Zagreb

Broj polaznika: 100 sudionika.

1. prosinca 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Andreja Silić, dr. sc. Ivanka Stričević, dr. sc. Dubravka Maleš, stručni suradnici i odgojitelji mentori i savjetnici u dječjim vrtićima

Ciljevi: steći znanja o dimenzijama građanske kompetencije; steći vještine u planiranju i stvaranju novih izvora učenja i poučavanja s obzirom na pojedine dimenzije građanske kompetencije; steći znanja i vještine o načinu djelovanja odraslih s obzirom na potrebe i ponašanje pojedinog djeteta, te grupe djece; steći potrebna znanja i vještine za analizu pojedinih dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja te mogućih razvojnih postignuća djece nakon njihova sudjelovanja u institucijskom odgojno-obrazovnom kontekstu. 

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije). 

Napomena: skup je namijenjen voditeljima programa ranoga učenja stranih jezika u dječjim vrtićima.

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054