Stručni skupovi / 22. srpnja 2015.

Stvaranje preduvjeta za uspješno ostvarivanje programa ranog učenja stranih jezika u najranijoj dobi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Jarun, Bartolići 39 A, 2, Zagreb  

Broj polaznika: 60 sudionika.

25. studenoga 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Andreja Silić, Dubravka Kovačević, prof., Vita Žiborski Kovačić, prof., odgojitelji i stručni suradnici iz Dječjeg vrtića Jarun

Ciljevi: steći znanja i sposobnosti potrebnih za planiranje i ostvarivanje programa ranog učenja stranih jezika od najranije dobi; steći znanja o strategijama učenja i razvoja djece rane dobi; steći znanja o strategijama djelovanja odraslih – stvaranju kvalitetnog poticajnog okruženja za rano učenje stranih jezika; steći osnovna znanja o praćenju, dokumentiranju i vrednovanju odgojne prakse ranog učenja stranih jezika.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena: skup je namijenjen voditeljima programa ranoga učenja stranih jezika u dječjim vrtićima.

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054