Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Stvaranje preduvjeta za uspješno uključivanje djece tražitelja međunarodne zaštite i djece migranata

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski

Namjena: stručni skup je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima dječjih vrtića s područja

 Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Zagreb, Dječji vrtić „Tratinčica“

Broj polaznika: 60 sudionika

Rok prijave: obvezna prijava do 4. ožujka 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr.sc. Sanja McMurtry, Sanja Brajković, prof., Nevenka Baksa, mag.praesc.educ., Sanja Vujić, mag. logoped. mentor, dr. sc. Petra Badurina, Mirjana Šerbinek-Kotur, mag. paed. mentor, Dobrila Zvonimira Paulić, dipl. psih., Vendi Lizačić, mag. praesc.educ., Kristina Mesnik, Mirjana Novaković i Renata Kruljac, odgojiteljice

Ciljevi:

  • Osnaživanje kapaciteta za provedbu integrativnih aktivnosti
  • Senzibilizacija odgojno-obrazovnih radnika za integrativne aktivnosti
  • Upoznavanje sudionika s iskustvom i primjerima iz prakse
  • Razmatranje inojezičnosti kao temeljnog izazova pri uključivanju
  • Razmatranje procesa uključivanja u kontekstu prava djeteta i kurikulumskih vrijednosti
  • Utvrđivanje nužnosti suradnje i sinergijskog djelovanja institucija podrške
  • Razmatranje izazova u stvaranju multikulturalnog okruženja

Metode i oblici rada: izlaganja, radionice, prikazi iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj 
Sanja Jelovčić, prof. 
Telefon: 01/2785 069 
E-adresa: sanja.jelovcic@azoo.hr