Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Stvaranje preduvjeta za uspješno ostvarivanje programa ranog učenja stranih jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima u predškolskim ustanovama Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Crvenkapica, Trg Sv. I. Kapistrana 4, Ilok

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 20. travnja 2017. na  http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Izabela Potnar Mijić, prof., odgojitelji mentori/ odgojitelji savjetnici i Luja Zamečnik, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • steći znanja i sposobnosti potrebnih za planiranje i ostvarivanje programa ranog učenja stranih jezika od najranije dobi;
  • steći znanja o strategijama učenja i razvoja djece rane dobi; steći znanja o strategijama djelovanja odraslih – stvaranju kvalitetnog poticajnog okruženja za rano učenje stranih jezika;
  • steći osnovna znanja o praćenju, dokumentiranju i vrednovanju odgojne prakse ranog učenja stranih jezika.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse, grupni i rad u paru

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: skup je namijenjen voditeljima programa ranoga učenja stranih jezika u dječjim vrtićima.

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Luja Zamečnik, prof.
Telefon: 031 284 911