Stručni skupovi / 6. srpnja 2017.

Stvaranje preduvjeta za uspješno ostvarivanje programa ranog učenja stranih

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Zadarske i Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić „Radost“, podružnica „Vruljica“, Zadar, Ivana Meštrovića 14

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 5. rujna 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Ciljevi: sudionici će

  • steći kompetencije planiranja i ostvarivanja programa ranog učenja stranih jezika
  • steći znanja o strategijama učenja i razvoja djece rane i predškolske dobi
  • steći kompetencije za stvaranje kvalitetnog poticajnog okruženja za rano učenje stranih jezika
  • steći znanja o važnosti praćenja, dokumentiranja i vrednovanja odgojne prakse ranoga učenja stranih jezika

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, prikazi prakse, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO).

Napomena: stručni skup je namijenjen voditeljima programa ranoga učenja stranih jezika u ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj Tončica Kalilić, dipl. defektolog
telefon: 021/340996