Stručni skupovi / 28. siječnja 2013.

Razvijanje profesionalnih kompetencija ravnatelja u suvremenom dječjem vrtiću

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska razina, ravnatelji u I. i II mandatu

Namjena: program je namijenjen ravnateljima predškolskih ustanova

Mjesto održavanja: dječji vrtić „Sopot“, V. KovačićA 18c, Zagreb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: 15 dana prije početka održavanja stručnog skupa, obvezna on-line prijava od na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Mr. sc. Nada Žanko, Ljiljana Šarić, prof., Merica Matijević,  i mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica

Ciljevi:ravnatelji će:  

  • steći nova saznanja vezana uz zadanu tematiku
  • povećat će stručnu kompetenciju uz zadanu tematiku i samopouzdanje u vlastiti poziv
  • pomoću novih znanja i uvida povećat će razumijevanje situacije i samostalno dolaziti do rješenja

Oblici rada: Predavanje, radionica, samoreflektirajuće razmišljanje, predstavljanje, izgovaranje ciljeva, refleksivni razgovor, individualan rad, igre uloga, rad u paru, podgrupi, uvidi i dr.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO); razne tehnike evaluacije.

Voditelj

mr. sc. Inga Seme Stojnović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01/ 27 85 126