Stručni skupovi / 2. svibnja 2013.

Kreativno ponašanje i stvaralačko komuniciranje u nastavi likovne kulture

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća i učiteljima mentorima/savjetnicima likovne kulture Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske županije.

Mjesto održavanja: Osijek, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku, Ulica Svete Ane 2

Broj polaznika: 80

Rok prijave: Obvezna online prijava od 24. lipnja do 19. srpnja 2013.

Predavači: Blaga Petreski, prof., doc. dr. sc. Branko Bognar, doc. dr. sc. Silvija Ručević, Emil Robert Tanay, ak. slik., Ivana Čupo, prof.

Ciljevi: učitelji će:

  • kroz odgojno-obrazovne aktivnosti i radionice razvijati sustav vrednovanja obrazovnih procesa i ishoda u nastavi likovne kulture
  • poticati interaktivne
    metodičke postupke u nastavi likovne kulture
  • se upoznati s osnovnim odredbama pojma diskriminacije, Zakonom o suzbijanju diskriminacije i primjenom antidiskriminacijskog zakonodavstva steći kompetencije kako prepoznati, suzbiti i preventivno djelovati protiv nasilja. 

Oblici rada: Interaktivna predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje

Napomena: /

Voditelj:  

Blaga Petreski, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split
Telefon: +385 (0)21 340 986