Stručni skupovi / 1. listopada 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Stručni skup je namijenjen nastavnicima matematike pripravnicima zaposlenim u srednjim školama sljedećih županija: Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Istarske, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Varaždinske i Grada Zagreba.

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola, Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: 19. prosinca 2013.

Predavači: doc. dr. sc. Tomislav Šikić, Ksenija Pavlović, prof., Olga Zenko, prof., Neda Lesar, prof.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:  

Nastavnici će:

       usporediti i odabrati različite mogućnosti podizanja razine kvalitete nastave

       usporediti i odabrati različite mogućnosti podizanja razine kvalitete komunikacije 

Nastavnici će biti upoznati sa:

       načinom provođenja stručnog ispita

       pedagoškom dokumentacijom u srednjoj školi

Metode rada: predavanja, radionice,

Vrednovanje: standardizirani upitnik AZOO

Napomena: