Stručni skupovi / 9. srpnja 2014.

Stručno znanstveni skup Sretna djeca- matrice i strukture dječjeg crteža kroz glazbu, ples i govor

Razina i vrsta stručnog skupa:

Na razini Republike Hrvatske, Međužupanijski Stručno znanstveni skup, višednevni

Namjena:

Program je namijenjen odgojiteljima u predškolskim ustanovama, stručnim suradnicima i ravnateljima vrtića, učiteljima u ustanovama za rehabilitaciju djece i učiteljima razredne nastave

Mjesto održavanja:

Zagreb, Školska knjiga, Masarykova 28

Broj polaznika:

200

Rok prijave:

9. listopada 2014.; Obvezna online prijava www.ettaedu.eu

Predavači:

Emil Robert Tanay, red. prof. Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu; Gordana Buljan Flander, psiholog i psihoterapeut, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba; docent dr. sc. Matjaž Duh, Pedagoški fakultet u Mariboru; docent dr. sc. Tomaž Zupančič, Pedagoški fakultet u Mariboru; prof.dr.sc. Vladimir Gruden, psihoterapeut, primarijus dr. sc. Ljubomir Radovančević, neuropsihijatar; Ivana Strmečki Vučina, profesorica likovne kulture, OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko, dr. sc. Ksenija Burić, muzikoterapeut, Orff glazbeni pedagog, Boris Klarić, profesor glazbe, Glazbena škola Elly Bašić

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

Cilj ovog Stručno znanstvenog skupa je pridonijeti edukaciji odgojitelja u dječjim vrtićima i učitelja u ustanovama za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, a u svrhu praćenja odrastanja i sazrijevanja kroz kreativnu igru i likovnu umjetnost.

Metode rada:

-Interaktivna predavanja

-metoda istraživanja-vizualna, taktilna i slušna opažanja

-metoda promatranja, deskripcije, analize

-grafička metoda

-metoda razgovora i dijaloga

-pristup problemu i način rješavanja problema

prezentacija i vrjednovanje radova 

rad u parovima

skupni rad

individualizirani rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Emil Robert Tanay, redoviti profesor u trajnom zvanju, Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, stručno pedagoški voditelj Stručno znanstvenog skupa