Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Stručno-znanstveni skup: Naručitelji i umjetnici: zašto nastaju umjetnička djela

Razina i vrsta stručnog skupa: državni stručno-znanstveni skup 

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima likovne umjetnosti, povijesti umjetnosti i nastavnicima stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, Rijeka

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 31. kolovoza 2017., na www.ettaedu.azoo.hr

 

Predavači: prof. dr. sc. Nina Kudiš, doc. dr. sc. Damir Tulić, izv. prof. dr. sc. Marijan Bradanović, doc. dr. sc. Luka Skansi, Mateja Jerman, Danijel Ciković, Iva Jazbec Tomaić

Ciljevi: upoznavanje nastavnika likovne umjetnosti s važnošću poznavanja i razumijevanja povijesnog, kulturnog, gospodarskog i sociološkog konteksta nastanka umjetničkih djela, s metodološkim pristupom takozvane „socijalne povijesti umjetnosti“ te strategijama i načinima primijene istoga u nastavi.

Metode i oblici rada: plenarna izlaganja, radionice i interaktivno učenje, okrugli stol

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr