Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Istraživačkim učenjem do ostvarivanja obrazovnih i odgojnih ciljeva u predmetu Kemija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima kemije u srednjim školama Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Klasična gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 25. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Diana Garašić, dr. sc. Boris Jokić, dr. sc. Zrinka Ristić Dedić, Vlasta Zajec, prof., mentor, Melita Barić-Tominac, prof. savjetnik

Ciljevi: nastavnici kemije u srednjim školama Grada Zagreba će identificirati probleme u usvajanju bitnih prirodoslovnih i kemijskih koncepata na temelju prezentacije rezultata obrazovnih istraživanja te promišljati o upotrebi odgovarajućih strategija poučavanja u cilju uspješnije nastave kemije

Metode i oblici rada:, interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor – razmjena iskustava, praktičan rad u radionici.

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanja aktivnosti sudionika

Napomena: nakon plenarnih predavanja, za rad u radionicama nastavnici su podijeljeni u dvije skupine koje se izmjenjuju

Voditeljica:

mr. Olgica Martinis,
viša savjetnica za kemiju
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb