Stručni skupovi / 13. srpnja 2018.

Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača i stručnih suradnika

Razina i vrsta stručnog skupa: međžupanijski, jednodnevni 

Namjena: skup je namijenjen romskim suradnicima pomagačima i stručnim suradnicima osnovnih škola Međimurske i Varaždinske županije

Mjesto održavanja: III OŠ Čakovec, Ul. Ivana Zajca 24, 40000 Čakovec

Broj polaznika: 28 obvezna prijava do 23. listopada 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

 

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak te Ivana Zadražil Vorberger, iz Sužbe za rad s mladima i volonterima Hrvatskog Crvenog križa i Ana Mikučić iz Službe za zdravstvene i socijalne djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa

Ciljevi; sudionici će: 

  • upoznati se s načelima rada Crvenog križa i djelovanje Crvenog križa, te poimati važnost humanih osjećaja i djelovanja,prepoznati načine sudjelovanja u humanitarnim akcijama, volonterskim aktivnostima i manjim istraživačkim projektima koji su usmjereni na dobrobit pojedinca i zajednice
  • definirati i opisati ciljeve prve pomoći, objasniti pravila kojih se treba pridržavati u pružanju prve pomoći, razumjeti pojam pružanja prve pomoći i ključnih pojmova vezanih za prvu pomoć
  • zapamtiti i navesti broj žurne službe i kako voditi razgovor s operaterom žurne službe
  • razviti, zapamtiti i naučiti demonstrirati osnove prve pomoć (gušenje, oživljavanje, bočni položaj, krvarenje)
  • primijeniti osnovne mjere održavanja života
  • shvatiti i opisati važnost pripreme za izvanredne situacije i postupanja ljudi u izvanrednim situacijama koje vode zaštiti, sigurnosti, smanjenju štete i očuvanju života
  • demonstrirarti vještine snalaženja u izvanrednim situacijama
  • identificirati, procijeniti, prepoznati i izabrati sigurna mjesta u slučaju potresa te demonstrirati siguran položaj u slučaju potresa
  • imenovati sadržaj kompleta za izvanredne situacije i razlučiti funkciju pojedinih predmeta u kompletu za izvanredne situacije

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak Programa Građanskog odgoja i obrazovanja

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 01/72785008