Stručni skupovi / 15. prosinca 2017.

Stručno usavršavanje na razini školskih aktiva

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski,  jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima školskih aktiva učitelja razredne nastave te učiteljima u zvanju Grada Splita

Mjesto održavanja: Split, mjesto će se naknadno odrediti

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 10. siječnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Jadranka Domazet, Agnes Jelačić, dr. sc. Bruno Ćurko

Ciljevi: sudionici će usavršavati kompetencije u području

  • određivanja ciljeva, oblikovanja ishoda učenja, planiranje poučavanja i vrednovanje prema ishodima
  • prepoznavanja i uvažavanja interesa i potreba svakog djeteta
  • razvoja suradnje i poticanja timskog rada

Metode i oblici rada: predavanje i radionica

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

viša savjetnica za razrednu nastavu Jadranka Domazet, dipl. učiteljica
telefon: 021 340 985