Stručni skupovi / 3. studenoga 2017.

Stručno metodičke teme u području školskog knjižničarstva (KIOO)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski jednodnevni

Namjena: stručni suradnici knjižničari Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Lapad, Od Batale14, 20000 Dubrovnik (020 / 356-100)

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 20. studenoga 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ivana Čarapina, dipl. knjiž. (OŠ Stjepana Radića, Metković), Martina Glučina, nastavnica povijesti i dipl. knjiž., stručna suradnica mentorica (Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen), Vanja Jurilj, stručna suradnica savjetnica (OŠ A. Mihanovića, Zagreb), Ana Saulačić, viša savjetnica (AZOO – Podružnica Split)

Ciljevi: Osnažiti stručne suradnike knjižničare za:

  • izvedbu oglednog nastavnog sata nastavnog područja školsko knjižničarstvo
  • povezivanje s drugim kolegama u svojoj školi i izvan škole kako bi u radu s učenicima vođenim istraživačkim učenjem osnažili učenike u korištenju knjižnično-informacijske pismenosti za postizanje kvalitetnijih obrazovnih postignuća;
  • razumijevanje važnosti planiranja sadržaja u skladu sa željenim ishodima učenja;
  • primjenu Bloomove taksonomije obrazovnih ishoda knjižnično-informacijske pismenosti;
  • razmjenu iskustva vezanih uz vrednovanje znanja učenika;
  • prepoznavanje važnosti školskog knjižničarstva u osnaživanju interdisciplinarnog pristupa suvremenoj nastavi

Metode i oblici rada: plenarno izlaganje, ogledni nastavni sat i rasprava

Vrednovanje: /

Napomena: suorganizator OŠ Lapad – ravnateljica Mirjana Kaznačić (tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr), knjižničarke Nikolina Miloslavić, dipl. knjiž., struč. sur. knjižničarka – pripravnica (knjiznica@os-lapad-du.skole.hr) i Tea Kompar Jerković, stručna suradnica knjižničarka i V-ŽSV za OŠ/SŠ, PŠ Montovjerna; svi sudionici trebaju donijeti pripremu za jedan nastavni sat (u e-obliku);

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike – knjižničare Ana Saulačić, prof. i dipl. knjiž.
telefon: +385 (0)21 / 340 988