Stručni skupovi / 6. studenoga 2017.

Stručno metodičke teme u području školskog knjižničarstva (KIOO)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski jednodnevni

Namjena: stručni suradnici knjižničari Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Vidici“, 8. dalmatinske udarne brigade 2, 22 000 Šibenik (022 / 339-899)

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 20. studenoga 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Anita Cota, stručna suradnica mentorica (OŠ A. M. Petropoljskog, Drniš),Vanja Jurilj, stručna suradnica savjetnica (OŠ A. Mihanovića, Zagreb), Vesna Živković, stručna suradnica mentorica (OŠ Vidici, Šibenik), Ana Saulačić, viša savjetnica (AZOO – Podružnica Split)

Ciljevi: Osnažiti stručne suradnike knjižničare za:

  • izvedbu oglednog nastavnog sata nastavnog područja školsko knjižničarstvo
  • povezivanje s drugim kolegama u svojoj školi i izvan škole kako bi u radu s učenicima vođenim istraživačkim učenjem osnažili učenike u korištenju knjižnično-informacijske pismenosti za postizanje kvalitetnijih obrazovnih postignuća;
  • razumijevanje važnosti planiranja sadržaja u skladu sa željenim ishodima učenja;
  • primjenu Bloomove taksonomije obrazovnih ishoda knjižnično-informacijske pismenosti;
  • razmjenu iskustva vezanih uz vrednovanje znanja učenika;
  • prepoznavanje važnosti školskog knjižničarstva u osnaživanju interdisciplinarnog pristupa suvremenoj nastavi

Metode i oblici rada: plenarno izlaganje, ogledni nastavni sat i rasprava

Vrednovanje: /

Napomena: suorganizator OŠ „Vidici“ – ravnatelj Darko Relja, prof. (osvidici@os-vidici-si.skole.hr, 022 / 339-960), knjižničarka Vesna Živković; svi sudionici trebaju donijeti jednu pripremu za nastavni sat (u e-obliku);

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike – knjižničare Ana Saulačić, prof. i dipl. knjiž.
telefon: +385 (0)21 / 340 988