Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz njemačkoga jezika/pripravnici i mentori

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima koji polažu stručni ispit i njihovim mentorima iz Istarske, Primorsko-goranske i devet županija sjeverozapadne Hrvatske

Mjesto održavanja: OŠ Dr. Ivan Merz, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 30. 8. 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Višnja Čutura, Marko Javorina, Yvonne Jurin, Marija Lütze-Miculinić

Ciljevi: pripravnici i njihovi mentori upoznat će se s poželjnim načinima pripreme,  procedurom  polaganja stručnoga ispita i kriterijima vrednovanja oglednoga nastavnog sata.

Metode i oblici rada: predavanja i radionice

Vrednovanje: evaluacijski formular

Napomena: /

Voditelj:

Marko Javorina, viši savjetnik za njemački jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Telefon 01 2785 102