Stručni skupovi / 7. studenoga 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz tehničke kulture

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima osnovnih škola

Mjesto održavanja: OŠ Mejaši „Split“, Mejaši 20, Split

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 25.12. 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Katavić,prof., Nela Đelalija, prof., dr.sc. Mile Đelalija, prof. metodike fizike  Ivica Luketin, prof.metodike tehničke kulture Stjepan Kovačević, dr. sc. Srećko Listeš, prof., Gordan Lovrić, prof.

Ciljevi: Učitelji pripravnici iz osnovnih i srednjih škola će razumjeti strukturu i temeljna načela stručnih ispita, osvijestiti potrebu profesionalnog razvoja učitelja, analizirati kriterije za procjenu uspješnosti nastave, analizirati aktivne metode poučavanja i organizacije nastavnog sata, usvojiti elemente i kriterije za analiziranje oglednog nastavnog sata, upoznati rad sa e-dnevnikom

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Skup će se održati paralelno sa drugim skupovima za pripravnike iz srodnih predmeta s PMF-a.

Voditelj:

Viša savjetnica fiziku i tehničku kulturu
Ivana Katavić, prof.
telefon: 021/ 340 – 982