Stručni skupovi / 22. travnja 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita informatike/računalstva

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski – Primorsko-goranska, Istarska, Karlovačka, Zadarska i Ličko-senjska županija; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima/nastavnicima pripravnicima informatike/računalstva i njihovim mentorima

Mjesto održavanja: OŠ „Nikola Tesla“, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 31. kolovoza 2015.

Predavači: ERSCKR, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, Eugen Ban, prof., Tanja Vukas, prof., Mate Adžić, prof.,

Ciljevi:

  • steći temeljna znanja o planiranju i programiranju svoga rada, izradi godišnjeg i mjesečnog plana i programa za rad u pojedinom razrednom odjelu prema sastavnicama Nastavnog plana i programa za osnovnu školu i Nacionalnog okvirnog kurikuluma uvažavajući smjernice Cjelovite kurikularne reforme
  • utvrditi osnovne tehnike praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u osnovnoj i srednjoj školi
  • upoznati sudionike sa sadržajem, načinom i uvjetima polaganja stručnog ispita, te proći kroz primjere načina pripreme i realizacije nastavnog sata

Metode i oblici rada: predavanje, radionica; samostalni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: obvezna prijava putem aplikacije na www.ettaedu.eu

Voditelj:

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku 
Eugen Ban, prof.
Telefon: 051/317 698
E-adresa: eugen.ban@azoo.hr