Stručni skupovi / 5. srpnja 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita, III. dio

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima pripravnicima hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Zagreb, naknadno

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 15. rujna 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Marijana Češi, Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi – sudionici će:

  • analizirati elemente pisanoga rada
  • uočiti poveznice pisanih radova i zadanih sastavnica za oblikovanje pisanoga rada na stručnome ispitu
  • vrednovati i samovrednovati pisane radove
  • uočiti važnost profesionalnog opisa vlastitoga rada

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Napomena: prijavljeni sudionici trebaju donijeti samostalno oblikovan pisani rad o temi koju će dobiti e-poštom 16. rujna 2017.

Voditelj:

dr. sc. Marijana Češi viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-073