Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita, II. dio

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima pripravnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije te Grada Zagreba

Mjesto održavanja: OŠ Dobriše Cesarića, Zagreb, K. Š. Đalskog 29

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 20. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Marijana Češi, Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi – sudionici će:

  • uočiti i definirati sastavnice pisane pripreme na stručnome ispitu
  • oblikovati metodičke sastavnice u pisanoj pripremi za nastavni sat
  • razumjeti temeljnu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa
  • uočiti načine opažanja nastavnoga procesa te korisnost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustručnjakom, a za osobni i profesionalni razvoj
  • analizirati i kritički procijeniti sve metodičke i sadržajne sastavnice pisane pripreme za nastavni sat
  • samovrednovati svoje pisane pripreme
  • analizirati elemente pisanoga rada
  • uočiti poveznice pisanih radova i zadanih sastavnica za oblikovanje pisanoga rada na stručnome ispitu
  • vrednovati i samovrednovati pojedine dijelove pisanih radova
  • uočiti važnost profesionalnog opisa vlastitoga rada

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Voditelj:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-018