Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Primjena metodičkih znanja u poučavanju i učenju učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima Hrvatskoga jezika Zadarske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Petra Preradovića, Trg Petra Preradovića 1, 23 000 Zadar

Broj polaznika: 70

Rok prijave: do 30. kolovoza 2016, na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Darinka Vidaković, prof., Marijana Kandić, prof., mr. sc. Jasna Pandžić, viša savjetnica

Ciljevi: 

  • razvijati i osnaživati opće, ključne, stručne i jezične kompetencije
  • samostalno vrednovati i ocjenjivati učeničke pisane radove
  • primjenjivati temeljna metodička znanja u poučavanju i učenju učenika
  • strukturirati pisanu pripremu na temelju zadane nastavne jedinice s posebnim osvrtom na oblikovanje ishoda učenja

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprave; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za hrvatski jezik, mr. sc. Jasna Pandžić
telefon: 023 254 192