Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita II. dio

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima te njihovim mentorima sustručnjacima Hrvatskoga jezika Zadarske i Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Petra Preradovića, Trg Petra Preradovića 1, 23 000 Zadar

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 4. srpnja 2016, na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: mr. sc. Jasna Pandžić, viša savjetnica, Jadranka Rušić, prof.

Ciljevi: 

  • poticati, razvijati i osnaživati opće, ključne, stručne i jezične kompetencije
  • dobiti uvid u strukturu ispravno napisane pripreme; strukturirati pripremu na temelju zadane nastavne jedinice s posebnim osvrtom na oblikovanje ishoda učenja
  • moći razumjeti i oblikovati metodički instrumentarij i sadržaj pisane pripreme
  • primjenjivati temeljna metodička znanja u poučavanju i učenju učenika

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprave; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za hrvatski jezik, mr. sc. Jasna Pandžić
telefon: 023 254 192