Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita, II. dio

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima pripravnicima hrvatskoga jezika Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: OŠ Dobriše Cesarića, K. Š. Đalskog 29, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: obvezna prijava do 24. kolovoza 2018.. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Marijana Češi, Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi – nastavnici hrvatskoga jezika pripravnici:

  • bit će upoznati sa sastavnicama pisane pripreme za nastavni sat
  • usvajat će načine oblikovanja metodičkih sastavnica pisane pripreme za nastavni sat
  • upoznat će i razumjet će temeljenu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa te će uvidjeti važnost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustračnjakom i stručnim suradnikom
  • analizirat će i kritički će procijeniti sve metodičke i sadržajne sastavnice pisane pripreme za nastavni sat
  • samovrednovat će svoje pisane pripreme
  • bit će informirani o očekivanjima na pisanome dijelu ispita
  • analizirati elemente pisanoga rada
  • uočiti poveznice pisanih radova i zadanih sastavnica za oblikovanje pisanoga rada na stručnome ispitu
  • vrednovati i samovrednovati pisane radove
  • uočiti važnost profesionalnog opisa vlastitoga rada

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Napomena: prijavljeni na stručni skup sudionici trebaju donijeti svoju pisanu pripremu za nastavni sat i samostalno oblikovan pisani rad o temi koju će dobiti e-poštom 20. kolovoza 2018.

Voditelj:

dr. sc. Marijana Češi viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-073