Stručni skupovi / 20. travnja 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena:program je namijenjen odgojiteljima pripravnicima i njihovim mentorima u gradskim dječjim vrtićima na području Grada Zagreba – Zapad

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Potočnica, Ulica Grada Vukovara 18, Zagreb

Broj polaznika: 60 sudionika. Vježbe: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 3 – 5 skupina. Rasprava.

Rok prijave: 25. travnja 2016. na ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. A. Silić, izv. prof. dr. sc. Mirjana Šagud, Nevenka Gorup-Rožić, Borka Rumiha prof., Dunja Čuljak, prof., Tihana Šimunić, prof.

 Ciljevi: odgojitelji pripravnici i njihovi mentori će steći uvid u provođenje profesionalnog usavršavanja sudjelovanjem u akcijskom istraživanju na razini pojedine ustanove; usvojiti osnovne tehnike praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću; bolje razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću; steći znanja i sposobnosti potrebnih za polaganje stručnog ispita.

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena: na stručni je skup potrebno donijeti svoj dnevnik stažiranja i mapu profesionalnog razvoja pripravnika.

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054