Stručni skupovi / 8. prosinca 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije – pripravnici

Mjesto održavanja: Osnovna škola Cvjetno naselje, Cvjetna cesta 17, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava do 5. siječnja 2015. na adresu http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc. Ružica Vuk, Danijel Jukopila, prof., Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći:

  • primijeniti spoznaje matične znanosti, generičke i metodičke vještine u interpretaciji zadane teme u pisanom radu na stručnom ispitu
  • primijeniti strategije planiranja poučavanja usmjerene na poticanje procesa učenja
  • primijeniti strategije poučavanja usmjerene na poticanje procesa učenja svakog učenika 

Oblici rada: predavanja, radionice; samostalni, skupni i  rad u paru

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 27 85 074