Stručni skupovi / 19. srpnja 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: učitelji i nastavnici kemije – pripravnici i njihovi mentori – Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije te Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke županije i Istarske županije

Mjesto održavanja: PMF, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 2. rujna 2015. na http://.ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek, Lana Šarić, magistra edukacije kemije, mr. Olgica Martinis

Ciljevi: steći znanja potrebna za samostalno vođenje nastavnog procesa te učinkovito oblikovanje nastave kemije, razviti sposobnost oblikovanja i primjene suvremenih metoda poučavanja u nastavi prirodoslovlja, razviti vještinu učinkovitog planiranja nastave i upravljanja nastavnim vremenom, steći znanja potrebna za obavljanje i uspješno funkcioniranje nastavnika u školskom sustavu s pedagoškog i pravnog aspekta, istaći potrebitost cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor – razmjena iskustava, praktičan rad u radionici.

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: nakon plenarnih predavanja, za rad u radionicama učitelji i nastavnici podijeljeni su u dvije skupine koje se izmjenjuju.

Voditeljica:

 
Viša savjetnica za kemiju
mr. Olgica Martinis
telefon: 01/2785 062