Stručni skupovi / 29. travnja 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima, stručnim suradnicima-članovima povjerenstva za stažiranje pedagoga pripravnika i stručnim suradnicima pedagozima pripravnicima u predškolskim ustanovama

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Radost, Šetalište Vladimira Nazora 2/A, Crikvenica

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 10. svibnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr.sc. Inga Seme Stojnović, prof. dr. sc. Dubravka Maleš, Lidija Janeš, prof., Martina Magaš, mag. paed. i Vesna Smojver, prof.

Ciljevi:

  • sudionici će usvojiti znanja potrebna za uspješnu provedbu procesa stažiranja
  • steći će vještine vezane uz ulogu ravnatelja, mentora, sustručnjaka i priravnika pri izradi programa stažiranja
  • steći će sposobnost primjene metodologije istraživanja i formuliranja ciljeva u radnji za stručni ispit
  • povećat će stručnu kompetenciju i samopouzdanje u vlastiti poziv

Metode i oblici rada: predavanje, frontalni rad, radionice, okrugli stol, oluja ideja, sukonstrukcija znanja, supervizija

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126