Stručni skupovi / 2. lipnja 2015.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: učiteljima i nastavnicima pripravnicima njemačkoga jezika iz osnovnih i srednjih škola Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Manuš”, Vukovarska 11, 21 000 Split

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 2. rujna 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Rajčić, prof., Marita Guć, prof. i Ana Bjeliš, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • razumjeti temeljne stručno-metodičke sastavnice programa polaganja stručnoga ispita
  • steći potrebna znanja i sposobnosti za učinkovito pripremanje za polaganje stručnoga ispita
  • osvijestiti važnost kritičkoga promišljanja o vlastitom procesu učenja te načinu poučavanja
  • osvijestiti potrebu stalnoga usavršavanja i razvijanja kompetencija specifičnih za predmet Strani jezik te odgojno-obrazovnih kompetencija

Metode i oblici rada: predavanje, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: skup je namijenjen isključivo pripravnicima koji će polagati stručni ispit u školskoj godini 2015./2016.

Voditelj:

Viša savjetnica za engleski i njemački jezik
Ivana Rajčić, prof.
telefon: 021/340 977021/340 977