Stručni skupovi / 17. rujna 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici – učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske,  Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije te učitelji Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji imaju od osam do dvanaest mjeseci radnoga iskustva i koji su odslušali drugi dio 28. kolovoza 2013.

Mjesto održavanja: OŠ Matka Laginje, Zagreb, Laginjina 13

Broj polaznika: 25

Rok prijave: 1. prosinca 2013.

Predavači: Marijana Češi, prof., i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi

  • refleksija i samorefleksija elemenata opažanja nastavnoga sata hrvatskoga jezika,
  • razumijevanje i unapređivanje kompetencija za pripremu, organizaciju i vođenje nastavnoga sata i
  • priprema za stručno-metodički dio usmenoga ispita.

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: upitnik e-poštom

Napomena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima koji su ostvarili od osam do dvanaest mjeseci radnoga iskustva (za sudionike skupa održanog 28. kolovoza 2013.).

Voditeljica:
Viša savjetnica za hrvatski jezik
Marijana Češi, prof.
telefon: 01/2785 073
e-adresa: marijana.cesi@azoo.hr