Stručni skupovi / 8. prosinca 2014.

Medijska pismenost i djeca

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup namijenjen učiteljima razredne nastave iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Art Kino Croatia, Krešimirova 2, 51000 Rijeka

Broj polaznika: 220

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi www.ettaedu.eu od 1.ožujka do 30. ožujka 2015.

Predavači:, izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš, izv. prof. dr. sc. Božo Skoko, dr. sc. Karol Visinko., Marina Zlatarić, prof., Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., viša savjetnica,

Ciljevi:

Učitelji će:

  • prepoznati glavne značajke televizije kao medija, identificirati tri ključne posljedice neumjerene izloženosti djeteta televizijskom programu i moći prepoznati oblike manipulacije u opće-informativnom i dječjem programu
  • razumjeti pozitivne i negativne aspekte medijskog djelovanja te razvijati kompetencije za učinkovitije korištenje medija
  • razumjeti posebnosti, odnosno prednosti i nedostatke različitih vrsta medija (novine, radio, televizija, knjige, novi mediji) u smislu informiranja, educiranja i slobodnog vremena djece
  • uputiti učitelje na edukativne materijale objavljene na različitim internet stranicama
  • uputiti učitelje na moguće sadržaje za uspješniju realizaciju teme Sigurnost na internetu u sklopu novih kurikuluma (građanski i zdravstveni odgoj) uputiti učitelje na poželjne oblike reakcije u slučaju detektiranog e-nasilja među djecom i mladima
  • osvijestiti važnost čitanja knjige te načina poučavanja istoga
  • promišljati o animiranom filmu, suodnosu crteža, pokreta i zvuka

Oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka, telefon: 051/320 388,