Stručni skupovi / 9. prosinca 2014.

Komunikacijske vještine u radu s učenicima i roditeljima – tehnike brzog čitanja s razumijevanjem

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja razredne nastave iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Eugen Kumičić, Franje Čandeka 40, Rijeka

Broj polaznika: 18

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi www.ettaedu.eu od 12. siječnja do 28. siječnja 2015.

Predavači: Nikolina Matovina Hajduk, učiteljica,Vesna Raspolić, učiteljica,  Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., viša savjetnica

Ciljevi:

Učitelji će:

  • dopuniti postojeća znanja o društvenim i komunikacijskim vještinama koje treba razvijati kod učitelja i učenika
  • razvijati kompetencije vođenja i upravljanja procesima i ljudima
  • upoznati tehniku brzog čitanja s razumijevanjem
  • planirati provedbu usavršavanja učitelja razredne nastave u Primorsko-goranskoj županiji

Oblici i metode rada: interaktivno predavanje, rad u skupinama

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka, telefon: 051/320 388,