Stručni skupovi / 8. prosinca 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Primorsko-goranske županije koji pristupaju polaganju stručnoga ispita

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Kozala“, A. Kovačića 21, Rijeka

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi www.ettaedu.eu od 10. prosinca 2014. do 8. siječnja 2015.

Predavači: Jasna Vukonić-Žunič, viša savjetnica, Kim Anić, prof., Irena Peić, prof., Blaženka Bajić, učitelj mentor, Ariana Brusić, učiteljica

Ciljevi:

Učitelji će:

  • upoznati tijek polaganja stručnoga ispita
  • uočiti strukturu i sadržaj pisanog rada
  • ojačati znanja potrebna za pisanje pripreme i izvođenje nastavne jedinice
  • upoznati tijek usmenoga dijela stručnoga ispita
  • razvijati kompetencije vođenja kvalitetne komunikacije s učenicima, roditeljima i kolegama
  • biti upoznati s aplikacijom ettaedu

Oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka, telefon: 051/320 388,