Stručni skupovi / 5. prosinca 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima pripravnicima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Rijeka, DV Rijeka, PPO Krnjevo, Karasova 4

Broj polaznika: 55

Rok prijave: obvezna prijava do 03.veljače 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Maša Basara, odgojiteljica, Lahorka Jurčić, prof., Sanja Margeta, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • razumjeti važnost i razvijati strategije integriranog učenja djece u vrtiću
  • utvrditi dobrobiti i svoju odgovornost u razvoju odnosa pripravnik – mentor
  • upoznati elemente kvalitetne pripreme za praktični rad (misaona, pisana i praktična razina pripreme)
  • upoznati elemente vrednovanja i indikatore uspješnosti praktičnoga rada
  • naučiti kako primiti i reagirati na povratnu informaciju o radu
  • upoznati tehnike suočavanja sa stresom u ispitnoj situaciji

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice (rad u malim grupama, individualni rad)

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692