Stručni skupovi / 3. prosinca 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije – pripravnici

Mjesto održavanja: Osnovna škola Lovre pl. Matačića, Laurenčićeva bb, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava do 7. siječnja 2015. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: doc. dr. sc. Ružica Vuk, Danijel Jukopila, prof., Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći:

  • primijeniti spoznaje matične znanosti, generičke i metodičke vještine u interpretaciji zadane teme u pisanom radu na stručnom ispitu
  • primijeniti strategije planiranja poučavanja usmjerene na poticanje procesa učenja,
  • primijeniti strategije učenja u cilju razvoja ključnih kompetencija,
  • prepoznati efikasne strategije učenja i povezati ih sa stilovima učenja učenika,
  • prepoznati strategije poučavanja usmjerene na poticanje procesa učenja svakog učenika. 

Oblici rada: predavanja, samostalni, skupni i  rad u paru sudionika 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 27 85 074