Stručni skupovi / 2. prosinca 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima stručnim suradnicima i učiteljima edukacijsko rehabilitacijskog profila te njihovim mentorima

Mjesto održavanja: Osnovna škola Manuš, Vukovarska 11, Split

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 11. siječnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Esmeralda Sunko,  Luči Lončar, dipl. defektolog, Marita Guć, prof.,  Katica Dumanić, prof.,  Dijana Borovina, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • razviti temeljne profesionalne i socijalne  kompetencije potrebne za samostalno provođenje odgojno-obrazovne djelatnosti stručnog suradnika i učitelja u osnovnoj školi

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Luči Lončar, dipl. defektolog
telefon: 021/340 983