Stručni skupovi / 3. rujna 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski (Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska županija); jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima (učitelji i nastavnici hrvatskog jezika) Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije

Mjesto održavanja: OŠ „Kozala“, Ante Starčevića 21, Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 4. prosinca 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Vilma Lukanović, prof., Slavica Dundović, prof., i Linda Grubišić Belina, prof.

Ciljevi:

Pripravnici će:

  • upoznati tijek polaganja i specifičnosti pojedinoga dijela stručnoga ispita (pisani dio, ogledni sat, usmeni dio)
  • steći znanja u vezi s pisanjem stručno-metodičkoga eseja
  • samostalno vrednovati stručno-metodičke eseje
  • samostalno sastaviti pisanu pripremu za nastavni sat s posebnim osvrtom na oblikovanje ishoda učenja na kognitivnom i afektivnom području

Metode i oblici rada: predavanje, radionice (rad u paru i rad u skupini)

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje stručnoga skupa i samovrednovanje

Napomena: Prije samoga skupa svima će prijavljenima biti poslane dodatne upute i materijali koje ćemo rabiti tijekom stručnoga skupa.

Voditelj:

Linda Grubišić Belina, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694