Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Jaslički kurikulum: holistički pristup poticanju razvoja djece rane dobi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima u dječjim vrtićima Istarske županije

Mjesto održavanja: Umag, DV Duga, Školska ulica 12

Broj polaznika: 55

Rok prijave: obvezna prijava do 8. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Eda Tomljanović, odgojiteljica savjetnica, Branka Grgantov, odgojiteljica mentorica i Davorka Guštin, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • bolje razumjeti ulogu odgojitelja u poticanju razvoja djece rane dobi (pristupi i strategije)
  • razumjeti značaj kontinuiranog promatranja u cilju boljeg upoznavanja i razumijevanja djeteta i njegovih potreba
  • uvježbavati promatranje djece uz korištenje različitih tehnika te steći znanja o tome kako prikupljene podatke koristiti za planiranje ciljeva, zadaća i poticaja
  • steći uvid u izravnu povezanost prostorno-materijalnog i socijalnog okruženja i procesa razvoja i učenja djece
  • razviti sposobnost promišljanja novih strategija u procesima učenja djece rane dobi 

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice (rad u malim grupama, individualni rad), primjeri dobre prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Davorka Guštin, prof.
telefon: 051/317 692