Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Mentorstvo – kvalitetna podrška profesionalnom razvoju odgojitelja pripravnika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima, članovima povjerenstava za stažiranje odgojitelja u dječjim vrtićima Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Rijeka, DV Rijeka, PPO Srdoči, Srdoči 55

Broj polaznika: 55

Rok prijave: obvezna prijava do 19. veljače 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Maša Basara, odgojiteljica, Lahorka Jurčić, prof., Sanja Margeta, prof. i Davorka Guštin, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • razmotriti uloge pojedinih članova povjerenstva za stažiranje pripravnika te razvijati vlastite kompetencije potrebne za kvalitetnu podršku pripravniku
  • utvrditi dobrobiti i vlastitu odgovornost za razvoj odnosa mentor – pripravnik
  • raspraviti elemente kvalitetne pripreme za praktični rad (misaona, pisana i praktična razina pripreme)
  • analizirati elemente vrednovanja i indikatore uspješnosti praktičnoga rada
  • razviti vještine vođenja refleksivnog dijaloga i pružanja konstruktivne povratne informacije odgojitelju pripravniku

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice (rad u malim grupama, individualni rad)

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Davorka Guštin, prof.
telefon: 051/317 692