Stručni skupovi / 12. srpnja 2018.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima pripravnicima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Rijeka PPO Drenova, Stanka Frankovića 7 A, 51 000 Rijeka 

Broj polaznika: 60 

Rok prijave: obvezna online prijava do 3. prosinca 2018. na http://ettaedu.azoo.hr 

Predavači: Lahorka Jurčić, prof., Sanja Margeta, prof., Ivana Smolčić Padjen, prof., Jasna Šverko, mag. rehab. educ

Ciljevi: Sudionici će:

  • steći znanja i sposobnosti potrebnih za polaganje stručnog ispita,
  • upoznati kriterije za vrednovanja pisanoga rada te uočiti najčešće jezične, sadržajne i kompozicijske pogreške u pisanim radovima pristupnika na stručnom ispitu,
  • steći znanja o elementima kvalitetne pripreme za polaganje praktičnog dijela stručnoga ispita te razraditi cjeloviti proces od misaone pripreme do realizacije praktične aktivnosti,
  • dobiti konkretne primjere dobre prakse u: pisanju priprema za rad, organizaciji prostora, planiranju poticaja i dr.
  • upoznati tehnike suočavanja sa stresom u ispitnoj situaciji

Oblici rada: interaktivno predavanje, radionica (grupni rad), primjeri iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:/ 

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692