Stručni skupovi / 14. prosinca 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima geografije – pripravnicima

Mjesto održavanja: Osnovna škola Cvjetno naselje, Cvjetna cesta 17, Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: Obvezna online prijava do 9. siječnja 2018. na adresu  http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: prof. dr. sc. Zoran Curić, doc. dr. sc. Ružica Vuk, Suzana Nebeski Hostić, prof., Tanja Konforta, Danijel Jukopila prof., Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći:

  • primijeniti spoznaje matične znanosti, generičke i metodičke vještine u interpretaciji zadane teme u pisanom radu na stručnom ispitu;
  • primijeniti strategije planiranja poučavanja usmjerene na poticanje procesa učenja i razvoja poglavito metodičke, komunikacijske i socijalne kompetencije
  • primijeniti strategije poučavanja usmjerene na poticanje istraživačkog i suradničkog učenja
  • primijeniti jezična pravila pisanja u izradi pisanoga rada na stručnome ispitu 

Oblici rada: predavanja, radionice; samostalni, skupni i  rad u paru 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf
viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 27 85 074