Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima matematike – pripravnicima i njihovim mentorima: Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije i Varaždinske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Augusta Šenoe Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 10. siječnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr.sc. Aleksandra Čižmešija, Sanja Stilinović, prof., Draženka Kovačević, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • osnažiti kompetencije za rad u nastavi
  • usvojiti osnovne tehnike praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u osnovnoj školi
  • bolje razumjeti procese učenja djece i odraslih u osnovnoj školi
  • steći znanja i sposobnosti potrebne za polaganje stručnoga ispita 

Metode i oblici rada: predavanja, radionice. Frontalni rad u kombinaciji s grupnim i samostalnim radom. Anketiranje.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za matematiku
Draženka Kovačević, prof.
telefon: 01/2785 066
e-pošta: drazenka.kovacevic@azoo.hr