Stručni skupovi / 14. prosinca 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima pripravnicima razredne nastave Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Sućidar, Perivoj Ane Roje 1, 21000 Split

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 20. siječnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Vlade Dragun, član ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnoga ispita, dr. sc. Ines Blažević, viša savjetnica, Dragana Mamić, prof. – učitelj mentor – član ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnoga ispita, Marija Vučković, prof. – član ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnoga ispita

Ciljevi: sudionici će razvijati metodičko-didaktičke i pedagoško-psihološke kompetencije za samostalan odgojno-obrazovni rad te se upoznati s ulogom članova povjerenstva za stažiranje u praćenju stručnoga osposobljavanja pripravnika kao i postupkom polaganja stručnoga ispita.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice i tematske rasprave

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: –

Voditelj:

viša savjetnica za razrednu nastavu dr. sc. Ines Blažević
telefon: 021/340 – 994