Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima pripravnicima Zagrebačke županije i Grada Zagreba OD 4 DO 8 MJESECI PRIPRAVNIČKOGA STAŽA

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola V. Preloga, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 15. ožujka 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mirela Barbaroša-Šikić, prof., Marijana Češi, prof.

Ciljevi: uočiti temeljne sastavnice kvalitetnoga pripremanja, organiziranja i vođenja nastavnoga sata, usporediti ponuđene sastavnice s vlastitom nastavnom praksom, operacionalizirati ciljeve nastavnih sati na temelju ponuđenih zadataka, uočiti i analizirati smjernice za oblikovanje pisanoga rada

Metode i oblici rada: metode poučavanja: prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustava, anketiranje);  oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: za sudjelovanje na skupu potrebna je samostalna izrada zadatka s rokom dostave voditeljici programa do 1. travnja 2014.

Voditelj:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785-018 
e-pošta: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr