Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije – pripravnici

Mjesto održavanja: Osnovna škola Lovre pl. Matačića, Laurenčićeva 1, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava do 9. siječnja 2017. na adresu  http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: prof. dr. sc. Zoran Curić, doc. dr. sc. Ružica Vuk, Suzana Nebeski Hostić, prof., Tanja Konforta, prof., Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći:

  • primijeniti spoznaje matične znanosti, generičke i metodičke vještine u interpretaciji zadane teme u pisanom radu na stručnom ispitu
  • primijeniti strategije planiranja poučavanja usmjerene na poticanje procesa učenja i razvoja informacijske, metodičke, komunikacijske i socijalne kompetencije
  • primijeniti strategije poučavanja usmjerene na poticanje istraživačkog učenja
  • primijeniti jezična pravila pisanja u izradi pisanoga rada na stručnome ispitu. 

Oblici rada: predavanja, radionice; samostalni, skupni i  rad u paru

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf
viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 27 85 074