Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima pripravnicima Zagrebačke županije i Grada Zagreba DO 4 MJESECA PRIPRAVNIČKOGA STAŽA

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola V. Preloga, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 16. prosinca 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mirela Barbaroša-Šikić, prof., Marijana Češi, prof.

Ciljevi: uočiti obilježja triju dijelova stručnoga ispita; uočiti svrhu vođenja dnevnika stažiranja; usporediti ponuđeni model dnevnika stažiranja s vlastitom praksom te izdvojiti prednosti i nedostatke; uočiti i opisati sastavnice pedagoške dokumentacije vezane za nastavu hrvatskoga jezika; uočiti i objasniti sadržaje metodičkih sastavnica; uočiti i temeljnu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa; uočiti važnost profesionalnog opisa vlastitoga rada; uočiti važnost i prednost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustručnjakom i stručnim suradnikom.

Metode i oblici rada: metode poučavanja: prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustava, anketiranje);  oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785-018
e-pošta: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr