Stručni skupovi / 12. rujna 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima pripravnicima koji se spremaju za polaganje stručnog ispita i njihovim mentorima iz Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Međimurske, Varaždinske, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije i pripravnike odgajatelje u učeničkim domovima i njihovim mentorima (sve županije)

Mjesto održavanja: Učenički dom Marije Jambrišak, Opatička 14, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: 3. 10. 2016. na adresi: http//ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Branko Bognar, Mirela Barbaroša Šikić, prof., Miljenka Galić, dipl. ped.,  mentori i savjetnici voditelji pedagoških radionica

Ciljevi:

  • upoznati pripravnike i mentore sa sadržajem, načinom i uvjetima polaganja stručnog ispita
  • razvijati kompetencije stručnih suradnika u planiranju i programiranju odgojno-obrazovnog rada
  • razvijati jezične i komunikacijske kompetencije
  • upoznati proces planiranja i provođenja akcijskog istraživanja
  • promatrati i promišljati o unapređenju rada  na temelju kvalitetnih primjera iz prakse

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja, rad u iskustvenim skupinama, pedagoška radionica

Vrednovanje: Evaluacijski upitnik

Napomena:

Voditelj:

Miljenka Galić, dipl. pedagog
Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima
Telefon: 01/2785 027