Stručni skupovi / 3. listopada 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima pripravnicima i njihovim mentorima Krapinsko-zagorske županije te odgojiteljima pripravnicima i njihovim mentorima iz privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Zagreba – zapad te stručnim suradnicima pedagozima

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Kustošija, Palinovečka 40, Zagreb

Broj polaznika: Predavanja: 90 sudionika. Vježbe: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 3 – 5 skupina.

Rok prijave: 5. listopada 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. A. Silić, doc. dr. sc. Mirjana Šagud, odgojitelji i stručni suradnici Dječjeg vrtića Kustošija

Ciljevi: odgojitelji pripravnici i njihovi mentori će steći uvid u provođenje profesionalnog usavršavanja u okviru procesa stažiranja i pripremanja za polaganje stručnoga ispita na razini pojedine ustanove; usvojiti osnovne tehnike planiranja, praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću; bolje razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću; steći znanja i sposobnosti potrebnih za polaganje stručnog ispita.

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena: obavezno je donijeti plan i program stažiranja te dnevnik stažiranja koji se vodi od prvoga dana stažiranja.

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054